Helpcenter

Heb je een MailBlue account en heb je vragen over het gebruik van het systeem? Geen probleem! We hebben namelijk een uitgebreide kennisbank voor je klaarstaan met meer dan 190 artikelen die alle functies en vragen voor je behandelen. Ook hebben we meerdere video’s beschikbaar zodat je direct met ons kunt meekijken hoe je jouw account kunt inrichten.

Neem dan snel een kijkje in ons helpcenter.

Contact Info
MailBlue B.V.
Reduitlaan 27, 4814DC Breda
info@mailblue.nl
Follow Us

Hoe maak ik mijn MailBlue account aan?

Wat leuk om te horen dat je wilt starten met MailBlue. Om gebruik te maken van deze actie dien je een MailBlue tegoed kaart in je bezit te hebben, deze is uitgedeeld tijdens het IMU Live 2019 evenement.

 

Graag willen we je vragen je aan te melden bij ons nieuwe portal. Hierna koppelen we handmatig je abonnement aan je account.

 

Stap 1. Via deze link kun je het gewenste abonnement bestellen. Het automatische incasso is hiermee ook direct geregeld.

 

Stap 2. Vul jouw UNIEKE code in je winkelwagen in.

 

 

Stap 3. Vul vervolgens jouw gegevens in en reken af met een SEPA incasso of een van de andere betaalmogelijkheden indien deze beschikbaar voor je zijn in de checkout.

 

Heb je al een proefaccount? Je kunt bij het invoeren van je gegevens onderaan de pagina ook jouw huidige proefaccount url invoeren. Hiermee wordt je nieuwe abonnement direct aan dit account gekoppeld en kun je verder waar je gebleven was.

Zorg dat je exact hetzelfde format overneemt zoals in het veld staat aangegeven om het abonnement goed te koppelen:

 

Wat zijn de actievoorwaarden?

Artikel 1 Voorwaarden om mee te doen aan de tegoed actie van MailBlue

1.1. De voorwaarden om gebruik te mogen maken van de tegoedkaart is dat je op dit moment geen klant bent bij MailBlue of in het verleden klant bent geweest. De tegoedkaart mag alleen gebruikt worden door nieuwe klanten. 

1.2. Iedere tegoedkaart heeft een unieke code en kan slechts door een persoon gebruikt worden. Per persoon mag één tegoedkaart gebruikt worden. Mocht je een abonnement afnemen onder de €50,- per maand zal je tegoedkaart bruikbaar zijn worden tot het tegoed op de kaart op is.

1.3. Bij het gebruik van de tegoedkaart ben je verplicht een machtiging af te geven via het SEPA incassoveld of met iDeal om je betaling alvast in te regelen voor de periode nadat je tegoed op de kaart volledig verbruikt is. Je kunt jouw MailBlue product maandelijks opzeggen. Hierin is het toegestaan om het product op te zeggen voor je tegoed volledig verbruikt is.

Tot wanneer kan ik mijn tegoedkaart gebruiken?

Artikel 2 Periode

2.1. De geldigheid van de tegoedkaart is van 10-04-2019 tot 10-04-2020.

Ik wil meer weten over de tegoedkaart

Artikel 3 De tegoedkaart

3.1. De tegoedkaart is niet persoonsgebonden en mag doorgegeven worden aan een derde persoon. De tegoedkaart is op geen enkele wijze inwisselbaar voor (contant) geld of andere producten. De beschikbaar gestelde tegoedkaart heeft een maximale waarde van €50,00 euro exclusief BTW.

3.2. De actie is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Ondanks dat is het mogelijk dat de actie, de daarin gepubliceerde aanbieding, of het product en diensten fouten, onjuistheden, gebreken of onvolledigheden bevatten. MailBlue B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht wat verband houdt met de deelname aan de actie, het gebruik van de websites, Facebookpagina of de (on)bereikbaarheid daarvan en het gebruik van de producten of diensten.

3.3. Deelname aan de actie is uitgesloten voor medewerkers van MailBlue B.V. en hun familie(leden).

3.4. Indien MailBlue B.V. het vermoeden heeft dat je registratie en/of deelname frauduleus, in strijd met deze actievoorwaarden of onrechtmatig is, is MailBlue B.V. gerechtigd je registratie te weigeren en je uit te sluiten van verder gebruik van de tegoedkaart.

Aansprakelijkheid en bepalingen

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1. De aansprakelijkheid van MailBlue B.V. wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de door jou geleden directe schade. De totale aansprakelijkheid van MailBlue B.V. bedraagt nooit meer dan de waarde van het tegoed, namelijk €50,-.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, de actie en de e-mails van MailBlue B.V., waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats en overige materialen en de merk- en handelsnaamrechten, berusten bij MailBlue B.V. of haar licentiegevers.

Artikel 6 Slotbepaling

6.1. Op deze actievoorwaarden zijn de algemene voorwaarden van MailBlue B.V. van toepassing en het Nederlands recht.

Algemene voorwaarden: https://mailblue.nl/algemene-voorwaarden.

6.2. MailBlue B.V. behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt https://mailblue.nl/50tegoed.

Helpcenter

Heb je een MailBlue account en heb je vragen over het gebruik van het systeem? Geen probleem! We hebben namelijk een uitgebreide kennisbank voor je klaarstaan met meer dan 190 artikelen die alle functies en vragen voor je behandelen. Ook hebben we meerdere video’s beschikbaar zodat je direct met ons kunt meekijken hoe je jouw account kunt inrichten.

Neem dan snel een kijkje in ons helpcenter.

Contact Info
MailBlue B.V.
Reduitlaan 27, 4814DC Breda
info@mailblue.nl
Follow Us

Heb je vragen? Contact ons!