Abell model | Definitie en Uitleg

Het Abell model wordt toegepast bij het analyseren van een werkterrein van een bedrijf, zodat de uitkomsten ervan kunnen worden gebruikt bij het afbakenen van de betreffende markt. Met behulp van dit model kunnen meerdere vragen nauwkeurig worden beantwoord.

Drie dimensies

Het Abell model kent in totaal drie verschillende dimensies, namelijk:

  • Afnemers
  • Behoeften
  • Technologieën

Bij afnemers moet duidelijk worden gesteld wie er tot de doelgroep behoren en wie niet. Bij behoeften moet worden vastgesteld wat de belangrijkste behoeften van deze afnemers zijn. Bij technologieën moet er verder worden gekeken naar we manieren waarop er kan worden ingespeeld op deze vastgestelde behoeften van afnemers.

De basis voor product-marktcombinaties

Producten gaan naar de markt, dat is vanzelfsprekend. Een onderneming kan te maken hebben met een enkele product-marktcombinatie, maar in de meeste gevallen zijn hier meerdere van aanwezig. Het Abell model kan worden ingezet om de meest effectieve product-marktcombinaties te maken.

Zo kan er met behulp van het Abell model bijvoorbeeld worden vastgesteld dat de afnemers jonge moeders zijn die als belangrijkste behoefte ‘veiligheid’ voor de kinderen hebben. Belangrijk is daarmee om veiligheidsgaranties te kunnen bieden aan de jonge moeders. Dit is vanzelfsprekend slechts een voorbeeld.

Gratis: E-mailmarketing Handboek

72 pagina’s met de beste strategieën voor
e-mailmarketing en praktische tips die je vandaag al kan toepassen. Vraag gratis aan en ontvang ‘m meteen in je inbox.