Distributieanalyse | Definitie en Uitleg

De distributieanalyse is er om vast te stellen welke invloed de bestaande distributie uitoefent op het betreffende bedrijf. De analyse maakt onderdeel uit van de situatieanalyse en helpt om de externe omgeving van het bedrijf helder te krijgen. Hierdoor komen er nieuwe bedreigingen en kansen aan het licht die weer kunnen worden gebruikt in de SWOT-analyse.

Niet voor elk bedrijf

Niet iedere onderneming heeft te maken met distributie, en dit betekent ook dat de distributieanalyse niet door ieder bedrijf hoeft te worden uitgevoerd. Bedrijven die wel te maken hebben met distributie kunnen de distributieanalyse uitvoeren om de uitkomsten te gebruiken bij het beoordelen van de invloed hiervan op de onderneming en bij het afstemmen van de strategie op de markt.

Vier delen

De distributieanalyse kan in vier verschillende niveaus worden onderscheiden. We hebben het dan over de distributiewijze, de distributiefunctie, de distributievormen en –positie, en de distributieconcentratie.

Distributiewijze

In dit deel moet worden omschreven hoe de producten vanaf het bedrijf terecht komen bij de afnemers. Daarbij moet worden beoordeeld of dit zo zal blijven in de toekomst, of dat er veranderingen aan zitten te komen. Het is goed in hier te beschrijven waarin de distributiewijze zich van concurrenten onderscheidt en wat de invloed van macht en relaties is op de betreffende distributiewijze. Daarnaast kan er worden bekeken in hoeverre de distributiewijze efficiënt en winstgevend is.

Distributiefunctie

In dit deel moet er naar twee zaken worden gekeken, namelijk naar de fysieke distributie en naar de marketingfunctie. De fysieke distributie moet aangeven waar er eventueel ruimte is om de distributie te verbeteren voor de afnemers. Bij de marketingfunctie moet worden bekeken of er meer mogelijkheden zijn om de waarde van het product voor de afnemer te verhogen.

Distributievormen en -positie

In dit deel moet worden bekeken welke distributievorm(en) er worden toegepast en in hoeverre deze ook goed presteren. Er kan gebruik worden gemaakt van distributiekengetallen, waarna deze kunnen worden vergeleken met de markt. Zo kan worden bepaald of er ruimte is voor verbetering.

Distributieconcentratie

Hierbij kan worden bepaald wat de specifieke machtsverhoudingen zijn, zodat ook kan worden gecontroleerd aan welke veranderingen de machtsverhoudingen onderhevig zijn.

Conclusie

Na het controleren en uitschrijven van de vier niveaus die horen bij de distributieanalyse ontstaat er een overzicht van de distributie en worden de bedreigingen en kansen op dit gebied helder. Hierdoor kan de distributie beter worden afgestemd op de omgeving, en de afnemer, waardoor er meer succes voor de onderneming uitgehaald kan worden.

Gratis: E-mailmarketing Handboek

72 pagina’s met de beste strategieën voor
e-mailmarketing en praktische tips die je vandaag al kan toepassen. Vraag gratis aan en ontvang ‘m meteen in je inbox.