• Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Externe Analyse | Definitie en Uitleg

Bij de externe analyse staat de bedrijfsomgeving centraal en wordt de externe omgeving geanalyseerd op de aanwezige bedreigingen en kansen helder te maken. Deze kunnen vervolgens in de SWOT-analyse worden ingevoerd, zodat de strategie van de onderneming hier ook op kan worden gebaseerd. De externe analyse vormt, samen met de interne analyse, de situatieanalyse.

De wensen en behoeften

De externe analyse zorgt ervoor dat de bedrijfsomgeving helemaal helder is. Hierdoor is het mogelijk om de bestaande vraag en het te realiseren aanbod goed op elkaar af te stemmen. Hier komt weer uit voort dat de onderneming beter kan inspelen op de specifieke behoeften en wensen die leven bij de afnemers.

De macro omgeving

De macro omgeving voor de externe analyse kan worden vastgesteld door een DESTEP analyse uit te voeren. DESTEP staat voor Demografische, Economische, Sociaal-Culturele, Technologische, Ecologische en Politiek-Juridische factoren.

De MESO omgeving

Naast de macro omgeving is er ook nog de zogenaamde MESO omgeving. Hiervoor kan er gebruik worden gemaakt van de zogenaamde ABCD-analyse. ABCD staat voor Afnemersanalyse, Bedrijfstakanalyse, Concurrentenanalyse, Distributieanalyse. Het zijn dur vier verschillende analyses die hierin samen vallen.

Download gratis:
E-mailmarketing
handboek

  • Ontdek de kracht van e-mailmarketing
  • Hoe je jouw nieuwsbrieven kunt automatiseren
  • Hoe je doorlopend omzet kunt generen
  • Inclusief stappenplannen voor het bouwen van funnels
>