Interne Analyse | Definitie en Uitleg

Een interne analyse analyseert de situatie die bestaat binnen een organisatie, op het gebied van marketing en betreffende de financiële situatie van een onderneming. Deze analyse maakt onderdeel uit het van strategisch marketingplan en de situatieanalyse. De interne analyse biedt uiteraard resultaten. Deze kunnen worden ingezet voor het uitvoeren van een SWOT-analyse. Om een strategie van een bedrijf te kunnen formuleren is een interne analyse onmisbaar.

Drie delen

De interne analyse wordt opgesplitst in drie delen, namelijk organisatie, marketing en financiële situatie. De analyse maakt op deze vlakken de sterkten en zwakten duidelijk, waardoor de strategie van de onderneming hierop kan worden afgestemd. Het is belangrijk om uitsluitend de belangrijke factoren mee te nemen in de interne analyse.

Organisatie

In dit deel wordt er een goede beschrijving gemaakt van de bedrijfscultuur, de organisatiestructuur en de strategie die op dit moment wordt toegepast. Daarnaast worden ook de doelstellingen geanalyseerd en moet er een organigram worden gemaakt om ook deze te evalueren. Vervolgens bestaat er een verzameling aan informatie die kan worden bekeken, zodat ook kan worden vastgesteld of er factoren aanwezig zijn die de groei van de onderneming in de weg staan. Het 7-s-model kan hierbij gebruikt worden en ook kan er een competentie-analyse worden uitgevoerd.

Marketing

Hier wordt gekeken naar de marketingmix en hoe de 6P’s op dat moment worden toegepast. Er wordt vastgelegd hoe de marketingmix, de positionering, de targeting en segmentatie op dat moment wordt ingevuld, zodat kan worden beoordeeld of dit (nog) wel juist is voor de onderneming. Er kan een portfolio-analyse worden uitgevoerd ter ondersteuning. Er kan worden gedacht aan het uitvoeren van een PLC, een MABA analyse en een BCG-matrix.

Financiële situatie

Hierbij moeten onder meer jaarrekeningen en jaarverslagen worden bestudeerd en moet er een analyse plaatsvinden over de volledige financiële situatie van de onderneming. Dit kan met behulp van de liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit kengetallen.

E-mailmarketing Handboek downloaden

Je ontvangt het e-mailmarketing handboek na aanvraag direct in je inbox.