Key performance indicator | Definitie en Uitleg

Key Performance Indicators zijn variabelen voor het analyseren van product- , merk- en bedrijfsprestaties. Een Key Performance Indicator wordt ook wel een KPI, een key figure, een metric of een kritieke prestatie indicator genoemd.

Het meten van prestaties

Key Performance Indicators worden toegepast om prestaties te meten. Dit kan het succes van een onderneming zelf zijn, maar het kan ook gaan om het succes en de prestaties van een bepaalde campagne. Door deze zaken te analyseren met Key Performance Indicators kunnen zowel de mate van succes als de vorderingen in lange termijn doelstellingen in kaart worden gebracht.

Welke Key Performance Indicators zijn er?

Er zijn erg veel verschillende zaken aan te merken als Key Performance Indicator. Het gaat om factoren die kunnen worden bekeken om successen en prestaties vast te stellen. Zo kunnen bijvoorbeeld het aantal nieuwe klanten, de omzetgroei, het aantal klachten, het bereik van de webwinkel of de website, de groei van naamsbekendheid of bijvoorbeeld de gemiddelde aanlevertijd van orders worden gezien als Key Performance Indicators. Deze factoren vertellen namelijk is over de prestatie die erbij hoort. Zo wijst een groei van nieuwe klanten op goede prestaties, terwijl een groei van klachten dit vanzelfsprekend juist niet doet.

Essentiële statistieken

KPI’s worden vooral ingezet om snel en helder een inzicht te verkrijgen in successen van ondernemingen, diensten en producten. Langetermijnstrategieën worden door veel ondernemingen omgezet in operationele doelstellingen. Zeker ook hierbij is het verstandig om Key Performance Indicators op te nemen in deze doelstellingen, zodat de doelstellingen ook daadwerkelijk meetbaar worden. Dit valt dan ook weer onder SMART; Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdgebonden.

E-mailmarketing Handboek downloaden

Je ontvangt het e-mailmarketing handboek na aanvraag direct in je inbox.