MABA analyse | Definitie en Uitleg

De MABA analyse is in feite een portfolioanalyse en kan worden gezien als een effectieve uitbreiding van de welbekende BCG matrix. MABA staat voor Market Attractiveness Business position Assessment. De MABA analyse staat ook wel bekend onder andere namen, zoals de MABA matrix, het MABA model en als de portfolio mix van General Electric.

Twee assen

Er zijn twee assen te vinden in de MABA analyse, welke ervoor zorgen dat er in totaal negen cellen ontstaan. De concurrentiepositie wordt geplaatst op de horizontale as en de marktaantrekkelijkheid wordt geplaatst op de verticale as. De concurrentiepositie wordt opgemaakt met diverse factoren die bepalend zijn voor de concurrentiekracht die kan worden verbonden aan een product-marktcombinatie.

De marktaantrekkelijkheid wordt opgemaakt met diverse factoren die invloed kunnen uitoefenen op de product-marktcombinatie. De factoren worden met een cijfer beoordeeld en een zogenaamde wegingsfactor.

De factoren zelf bepalen

De MABA analyse bestaat niet uit vaste factoren, daar deze voor iedere onderneming anders kunnen zijn. Het is belangrijk om de factoren voor in de MABA analyse zelf te kiezen op basis van relevantie voor de betreffende onderneming. De product-marktcombinaties worden in het 9-cellige model geplaatst op basis van de score.

De uitkomst van de MABA analyse

Het is de bedoeling om de product-marktcombinatie te koppelen aan een strategie. Zo kan een hoge score gekoppeld worden aan een investeringsstrategie, evenals een groetstrategie, omdat deze strategieën niet goed zouden matchen met factoren die laag scoren. Op basis hiervan kan er voor de juiste portfoliostrategie worden gekozen.

De MABA analyse levert dan ook diverse informatie op, zoals inzicht in de bedrijfspositie en de bijbehorende portfolio, inzicht in de aantrekkelijkheid van een sector of een specifieke markt, een sterke basis voor het nemen van beslissingen over de investeringen en een heldere onderbouwing van beslissingen op het gebied van strategische marketing.

E-mailmarketing Handboek downloaden

Je ontvangt het e-mailmarketing handboek na aanvraag direct in je inbox.