Marketingplan | Definitie en Uitleg

Een marketingplan vormt voor een bedrijf een hulpmiddel om een klantgerichte strategie te realiseren voor een jaar of voor nog langere periode. In een marketingplan wordt bekeken hoe de marketingmix kan worden ingezet om de klanten zo goed mogelijk tegemoet te komen in hun wensen en eisen (behoeften).

Hiervoor is het uiteraard nodig om eerst vast te stellen wat deze exacte wensen en eisen van de klant zijn, zodat er vervolgens kan worden bekeken hoe de marketingmix kan worden gecombineerd om de klanten optimaal tevreden te stellen.

Inspelen op wensen en eisen / behoeften

Om als bedrijf succesvol te zijn is het nodig om precies dat te bieden wat de klanten verwachten. Het is daarom belangrijk om te weten wat er van jou als bedrijf verwacht wordt, zodat je aan deze verwachtingen kunt voldoen. De klant staat daarom centraal in een marketingplan, zodat je goed kunt inspelen op de wensen en eisen / behoeften van jouw specifieke doelgroep.

Marketingactiviteiten bundelen

Het marketingplan is het plan om alle marketingactiviteiten van een onderneming in samen te laten komen. De marketingstrategie kan worden gebaseerd op alle facetten, alle analyses, interpretaties, tactieken en verwerkingen die voorkomen in het marketingplan. In het marketingplan zijn alle belangrijke onderwerpen op het vlak van marketing opgenomen, waardoor de kans dat er iets over het hoofd wordt gezien ook wordt verkleind. Uiteraard kan het marketingplan ook worden gebruikt bij het voeren van bepaalde analyses.

De hele onderneming betrokken

Het hele bedrijf wordt betrokken bij het marketingplan. Er moet een marktonderzoek plaatsvinden en uiteindelijk moet iedereen zich in het bedrijf bezig houden met de klant, ook wanneer de klant nooit de werklocatie bezoekt. Uiteindelijk werkt een onderneming voor de klant en alle processen moeten erop gericht zijn dat de klant tevreden wordt gesteld.

Het marketingplan heeft dan ook antwoord op diverse vragen die intern spelen. Zo wordt duidelijk wie welke taken dient uit te voeren, welke middelen er moeten worden ingezet en welke resultaten er uiteindelijk worden verwacht. Uiteindelijk kan aan het einde van het jaar, of aan het einde van een langere termijn, worden bekeken of alle doelen uit het marketingplan daadwerkelijk zijn behaald.

Hoe maak je een marketingplan?

Er is geen vaste indeling voor een marketingplan en er is ook geen draaiboek waar je je aan dient te houden. Het gaat erom dat het marketingplan alle zaken toont betreffende het combineren van de marketingmix, dat vast wordt gesteld wat de klanten willen en hoe het bedrijf hieraan tegemoet kan komen, dat er analyses, theorieën en modellen worden gebruikt om tot de beste marketingstrategie te komen.

Je kunt wel een praktische indeling gebruiken. Hierbij start je met een rapportage en een samenvatting, gevolgd door de introductie. Hierna volgt een deel over het onderzoek dat naar de bedrijfsomgeving is gedaan en in het opvolgende deel wordt er een marketingstrategie ontwikkeld. Tot slot wordt er, op basis van het marketingplan, een actieplan gemaakt.

E-mailmarketing Handboek downloaden

Je ontvangt het e-mailmarketing handboek na aanvraag direct in je inbox.