Porter Generieke Concurrentiestrategieën | Definitie en Uitleg

De Porter Generieke Concurrentiestrategieën kunnen worden gehanteerd om zowel onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrerende ondernemingen als een bepaalde toegevoegde waarde te realiseren.

In totaal zijn er drie strategieën die hiertoe behoren, namelijk

  • De focusstrategie
  • De differentiatiestrategie
  • De lagekostenstrategie.

De Porter Generieke Concurrentiestrategieën kunnen door ondernemingen worden ingezet om per SBU de strategie te formuleren. De keuze voor een bepaalde concurrentiestrategie staat ook centraal binnen het strategisch marketingplan.

De focusstrategie

Deze strategie is gebaseerd op het focussen op een marktniche in plaats van op de volledige markt. Hierdoor ontstaat er een superieure kennis op dit gebied, met betrekking tot de doelsegmenten, waardoor er gemakkelijker kan worden ingespeeld op de behoeften van de afnemer.

Er zijn twee vormen te onderscheiden, namelijk

  • De differentiatiefocus.
  • De kostenfocus.

Deze zijn gebaseerd op de andere twee strategieën, maar worden uitsluitend gericht op een bepaalde marktniche.

De differentiatiestrategie

Deze strategie is gebaseerd op het onderscheiden van de concurrerende ondernemingen. Het is de bedoeling om de onderneming te presenteren als superieur en / of uniek ten opzichte van de andere ondernemingen. Dit gebeurt vaak door de focus te leggen op enkele belangrijke kenmerken en eigenschappen die uniek zijn.

In sommige gevallen is het nodig om hiervoor wijzigingen aan te brengen om van de standaard gescheiden te kunnen worden en daadwerkelijk ‘anders’ te zijn onder de concurrentie. Afnemers zijn in de meeste gevallen bereid om meer te betalen wanneer het product daadwerkelijk uniek is, waardoor de prestaties kunnen worden geoptimaliseerd.

De lagekostenstrategie

Deze strategie is gebaseerd op de bedrijfsprocessen en het verbeteren hiervan, waardoor er een kostenvoorsprong kan worden gerealiseerd in vergelijking tot de concurrenten. Het doel is om de marge te verhogen, maar om aan de andere kant ook te zorgen voor het afzetten van het product tegen een prijs die zo laag mogelijk ligt.

De operationele processen in het bedrijf worden geoptimaliseerd en de kostprijs van het product wordt verlaagd, waardoor de verkoopprijs lager ligt dan die van de concurrerende ondernemingen. Dit zorgt voor een verbetering van de prestaties.

Het Stuck in the Middle – fenomeen

Het zogenaamde Stuck in the Middle fenomeen treedt op wanneer een bedrijf geen duidelijke keuze maakt uit de drie strategieën. Hierdoor is het niet mogelijk om de prestaties te verbeteren en naar een hoger niveau te tillen.

E-mailmarketing Handboek downloaden

Je ontvangt het e-mailmarketing handboek na aanvraag direct in je inbox.