Portfolio Analyse | Definitie en Uitleg

De portfolio analyse behoort standaard tot de interne analyse en kan helder maken hoe het gesteld staat met de prestaties van het huidige assortiment.

Waarom de portfolio analyse?

Een portfolio analyse kan worden gemaakt om meerdere redenen. Zo kan het zijn dat deze wordt uitgevoerd om een draagvlak te maken voor veranderingen of om tot het maken van beslissingen te dwingen. Daarnaast heeft de portfolio analyse ook als doel om de onderlinge verhoudingen tussen vitaliteit en de product-marktcombinaties in beeld te brengen en om de product-marketingcombinaties op basis van prestaties te onderzoeken en te vergelijken.

De uitvoering

De product-marktcombinaties die binnen een onderneming bestaan worden omschreven en uitgelegd, zodat deze kunnen worden onderzocht. Zo kan er worden onderzocht waarom het product op de markt wordt gebracht, welke doelstellingen er gerealiseerd worden met / door dit product, en hoe lang het product nog aantrekkelijk zal blijven voor de markt.

Verschillende analyses

Er kunnen verschillende analyses worden gebruikt om antwoord te kunnen geven op de vragen met betrekking tot de product-marktcombinaties. Op basis van deze analyses kan het portfolio onderzoek worden uitgevoerd. We hebben het dan over de GE-analyse, de PLC-analyse en de BCG-analyse.

De uitkomst

Uiteindelijk wordt er met de portfolio analyse veel duidelijk als het gaat om de product-marktcombinaties. Hieruit komen ook enkele sterke en zwakke punten naar voren, ofwel kansen en bedreigingen. Deze kunnen vervolgens natuurlijk worden ingevuld in de SWOT-analyse, zodat er een sterk strategisch marketingplan kan worden opgesteld dat goed is afgestemd op de feiten.

Download de MailBlue
inhaakkalender

Je ontvangt de inhaakkalender na aanvraag direct in je inbox.