Productlevenscyclus | Definitie en Uitleg

Hierbij kan het model aangeven in welke fase een product kan worden geplaatst. Een product doorloopt een productlevenscyclus, maar het ene product doet dit sneller dan het andere product. De snelheid hiervan wordt door meerdere factoren bepaald, zoals de marketingmixinstrumenten die worden toegepast en de marktvraag. Op basis van de productlevenscyclus kunnen eindeloos veel strategieën worden gemaakt.

Vijf fases

Producten kunnen zich in verschillende fases bevinden als we kijken naar de productlevenscyclus. Er zijn vijf verschillende fases, namelijk de introductiefase, de groeifase, de volwassenheidsfase, de verzadigingsfase en de teruggangfase.

Introductiefase

Wanneer een onderneming een nieuw product heeft ontwikkeld, dan wordt deze volledig niet op de markt gezet. In dit geval bevindt het product zich in de introductiefase. In deze fase wordt er nog niet veel winst gemaakt, omdat het product nog niet goed bekend is. Daarnaast is er uiteraard ook niet veel sprake van concurrentie, daar het om een nieuw ontwikkeld product gaat. In de meeste gevallen is er een promotiecampagne nodig om het product naar de volgende fase te brengen.

Groeifase

Wanneer het product op de markt is gepresenteerd, dan bevindt deze zich in de groeifase. In deze fase zal het product meer worden verkocht en zal er ook meer winst worden gemaakt. Wanneer het om een succesvol product gaat, dan zullen er concurrenten ontstaan die het product gaan kopiëren. Hierdoor neemt ook de mate van concurrentie langzaam toe. Het product groeit door aandacht te besteden aan het presenteren van de waarde van het product, zodat deze aan het einde van deze fase goed bekend is. Uiteindelijk is het de bedoeling om in deze fase de kosten van de eerste fase terug te verdienen.

Volwassenheidsfase

Uiteindelijk zal de groei van een product afnemen, omdat het bekender wordt. Wanneer dit gebeurt, dan komt het product terecht in de volwassenheidsfase. Hierin draait het vooral om het beheersen van de kosten, waardoor er een verlenging van de productlevenscyclus kan worden gerealiseerd. In de meeste gevallen wordt er in deze fase veel gebruik gemaakt van sales promotion en prijsreducties.

Verzadigingsfase

De markt raakt verzadigd en de vraag naar het betreffende product gaat afnemen. In dit geval komt het product in de verzadigingsfase. De relatief zwakke ondernemingen onder de concurrenten stoppen de productie en enkel de succesvolle concurrenten blijven bestaan. Ook in deze fase staat het beheersen van de kosten centraal. Daarnaast moet er goed in de gaten worden gehouden dat het product wel winstgevend blijft, zodat de productlevenscyclus nog steeds kan worden verlengd.

Teruggangfase

Dit is de laatste fase en een product komt hierin terecht wanneer de vraag vanuit de markt sterk af gaat nemen, bijvoorbeeld omdat er inmiddels andere (betere) alternatieve producten op de markt zijn verschenen. Het product is daarom niet langer winstgevend en vaak wordt er dan besloten om de productie te staken. Hiermee komt er een einde aan de productlevenscyclus.

E-mailmarketing Handboek downloaden

Je ontvangt het e-mailmarketing handboek na aanvraag direct in je inbox.