SDP model | Definitie en Uitleg

Het SDP model kan worden ingezet om een groep te identificeren als interessante groep, om hier vervolgens een goede marktbewerking bij de formuleren. SDP staat voor Segmenteren, Doelmarktbepaling, Positionering.

Combinaties maken

Het SDP model draait eigenlijk om het combineren van segmentatie en positionering. Uiteindelijk komt het erop neer dat de segmenten moeten worden gekozen, dat er vervolgens interessante doelmarkten worden gezocht en dat deze uiteindelijk worden bewerkt met behulp van een passende positioneringsstrategie.

Wat levert het op?

Het SDP model is eigenlijk een overzicht dat wordt weergegeven in een helder schema. In dit duidelijke schema wordt het marktbewerkingsproces stap voor stap doorgenomen. Het gaat hierbij om de drie vastgestelde stappen, namelijk segmenteren, doelmarktbepaling en positionering. Hieruit ontstaat het zogenaamde georganiseerd denken over de drie stappen.

Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat er een klantgerichte benadering kan worden ontwikkeld, waardoor er meer waarde aan het aanbod kan worden toegevoegd. Dit is dan ook het uiteindelijke doel dat kan worden behaald met het SDP model.

E-mailmarketing Handboek downloaden

Je ontvangt het e-mailmarketing handboek na aanvraag direct in je inbox.