Situatie Analyse | Definitie en Uitleg

De situatie analyse is bedoeld om de ontwikkelingen die in de markt plaatsvinden goed bij te houden. Een situatie analyse wordt dan ook niet eenmalig uitgevoerd, maar op regelmatige basis, zodat veranderingen die hebben plaatsgevonden in de markt direct worden opgemerkt en er hier ook direct naar gehandeld kan worden wanneer dit nodig is. Het gaat erom wat er op dit moment in de markt gebeurt en wat er in de (nabije) toekomst nog te gebeuren staat in de toekomst. De situatie analyse wordt gevormd door de interne analyse en de externe analyse.

De interne analyse

De interne analyse is bedoeld om de sterkten en zwakten van een bedrijf in kaart te brengen. Deze sterkten en zwakten kunnen uiteraard ook worden gebruikt voor de SWOT-analyse, welke daarnaast ook bestaat uit kansen en bedreigingen. Deze zijn afkomstig uit de externe analyse.

De externe analyse

De externe analyse levert inzicht in de bedreigingen en kansen van een bedrijf. Om dit helder te kunnen maken wordt er een combinatie gemaakt van vier analyses, namelijk de afnemersanalyse, de bedrijfstakanalyse, de concurrentenanalyse en de distributieanalyse. Samen vormen deze de zogenaamde ABCD-analyse.

De omgeving helder maken

Door de twee delen met elkaar te combineren wordt helder hoe de bedrijfsomgeving er (intern en extern) uitziet. Hierdoor is de onderneming beter in staat om beslissingen op strategisch niveau te maken. De sterkten, zwakten, bedreigingen en kansen komen weer terug in de SWOT-analyse.

Download de MailBlue
inhaakkalender

Je ontvangt de inhaakkalender na aanvraag direct in je inbox.