SMART doelen stellen | Definitie en Uitleg

SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdgebonden. SMART doelen stellen is dan ook het stellen van doelen die deze belangrijke factoren bevatten. Er wordt ook wel gesproken over het zogenaamde SMART-principe in doelstellingen. SMART wordt ook in het Engels gebruikt. In dit geval staan de letters voor: Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely.

SMART in doelstellingen

SMART is eigenlijk een ezelsbruggetje om je eraan te herinneren aan welke zaken een doelstelling moet voldoen. Wanneer een doelstelling daadwerkelijk meetbaar is, dan kan achteraf ook gemakkelijker een evaluatie plaatvinden en kan worden vastgesteld wat wel en niet is bereikt. SMART is dan ook een manier om zowel realistische als meetbare doelen te kunnen formuleren. Evaluatie wordt dan mogelijk door de meetbare doelstellingen vooraf vast te leggen.

Specifiek

De S van SMART staat voor specifiek en dit geeft aan dat een doelstelling specifiek moet zijn. Dit wil zeggen dat het duidelijk moet zijn wat de doelstelling precies inhoudt. Het ‘wie – wat – waar – hoe – waarom’ moet helder kunnen worden beantwoord.

Meetbaar

De M van SMART staat voor meetbaar en dit geeft aan dat een doelstelling daadwerkelijk meetbaar moet zijn. Hoe weet je of een doelstelling bereikt is, of juist niet? Aan de hand waarvan kan dat worden gemeten en hoe moet dit worden gemeten?

Aanvaardbaar

De A van SMART staat officieel voor aanvaardbaar, maar soms wordt dit ook wel vervangen door woorden zoals ‘acceptabel’ of ‘actiegericht’. In de basis draait het erom of de doelstelling door iedereen kan worden aanvaard, ofwel geaccepteerd. Daarnaast moet dan ook worden gekeken naar de relevantie van de doelstelling, en of deze wel aanvaardbaar is.

Realistisch

De R van SMART staat voor realistisch, maar wordt soms ook wel vervangen door het woord ‘resultaatgericht’. Het gaat erom dat de doelstelling haalbaar is. Daarbij moet vanzelfsprekend duidelijk zijn op welke manier de doelstelling dan haalbaar is.

Tijdgebonden

De T van SMART staat voor tijdgebonden. Deze wordt ook wel eens vervangen door worden zoals ‘tastbaar’ en ‘termijn gebonden’. Uiteindelijk gaat het erom binnen welke tijd (of termijn) de doelstelling behaald moet zijn.

Gratis: E-mailmarketing Handboek

72 pagina’s met de beste strategieën voor
e-mailmarketing en praktische tips die je vandaag al kan toepassen. Vraag gratis aan en ontvang ‘m meteen in je inbox.