Wat is een SWOT-analyse?

Een SWOT-analyse is een analyse waarbij de sterkten en zwakten van een bedrijf in kaart kunnen worden gebracht. Ook kan de SWOT-analyse worden toegepast op een bepaald product of een dienst van een onderneming. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Vertaald naar het Nederlands hebben we het dan over Sterkten, Zwakten, Kansen, Bedreigingen.

Waarom een SWOT-analyse?

De SWOT-analyse is bedoeld om de betreffende factoren in kaart te brengen, zodat er verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. De analyse kan worden toegepast om producten en diensten te verbeteren, maar deze kan ook worden ingezet om te bekijken hoe bedrijfsprocessen kunnen worden geoptimaliseerd. Vaak maakt de SWOT-analyse onderdeel uit van een groter geheel. Zo wordt er ook vaak een marketingscan uitgevoerd en wordt er een concurrentieanalyse gedaan.

Sterkten en zwakten

Sterkten en zwakten staan in verband met de kansen en bedreigingen. Als een bedrijf weet waar de sterke punten liggen, dan kunnen hieraan kansen worden gekoppeld die het bedrijf verder kunnen brengen binnen de branche. Aan de andere kant is het zo dat als de focus teveel op deze kansen wordt gelegd, en er daardoor te weinig aandacht is voor de zwakke punten, dat er hierdoor bedreigingen ontstaan.

Natuurlijk werkt dit ook de andere kant op. Wanneer de focus wordt gelegd op de zwakke punten en de bedreigingen voor de onderneming die hieruit voortkomen, dan kunnen er grote kansen worden gemist. Met een SWOT-analyse worden alle zaken helder gemaakt en kan er een stappenplan worden opgesteld om naar de uitkomsten te handelen.

Gratis: E-mailmarketing Handboek

72 pagina’s met de beste strategieën voor
e-mailmarketing en praktische tips die je vandaag al kan toepassen. Vraag gratis aan en ontvang ‘m meteen in je inbox.