Wat is de Reclame Code Commissie?

De Reclame Code Commissie (RCC) is een onafhankelijke Nederlandse organisatie in Nederland die verantwoordelijk is voor het bevorderen en bewaken van verantwoorde reclame. De RCC houdt toezicht op de naleving van de Nederlandse Reclame Code en toets of reclame-uitingen zich aan deze code houden. De commissie heeft zelf geen wettelijke bevoegdheid en adviseert daarom over sancties en eventuele rechtsgang.

Leden van de Reclame Code Commissie

Reclame komt in allerlei vormen; van reclame op televisie tot productverpakkingen en abri’s. De RCC bestaat daarom uit leden uit vijf sectoren, zodat er voldoende vertegenwoordiging is. De leden hebben een achtergrond in:

  • Bond van Adverteerders
  • De Consumentenbond
  • De Stichting Reclame Code deelnemende media
  • De VCA (vereniging van communicatie-adviesbureaus)
  • De Stichting Reclame Code

Het doel van de Reclame Code Commissie

Het doel van de Reclame Code Commissie is het waarborgen van eerlijke en betrouwbare reclame-uitingen. Hierbij wordt et consumentenbelangen beschermd en verantwoorde reclamepraktijken bevordert.

Wat is de Nederlandse Reclame Code?

De Nederlandse Reclame Code, of NRC, bestaat sinds de jaren 60 van de vorige eeuw. Het is een gedragscode die richtlijnen en regels vaststelt voor alle partijen die betrokken zijn bij reclame. Adverteerders zijn verplicht om zich aan de regels en richtlijnen van de NRC te houden. Bij overtreding kunnen klachten worden ingediend bij de RCC.

De Nederlandse Reclame Code omvat verschillende regels die betrekking hebben op specifieke aspecten van reclame. We lichten deze voor je toe. 

Algemene bepalingen
Regels over de basisprincipes van reclame, zoals waarheidsgetrouwheid, eerlijkheid en misleiding.

Bijzondere reclametechnieken
Regels over reclametechnieken prijsvergelijkingen en reclame gericht op kinderen.

Sociale en ethische aspecten
Regels over sociale normen en ethische kwesties, zoals reclame over alcohol en seksualiteit.

Beroepscodes
Regels over bepaalde beroepsgroepen, zoals reclame van artsen en advocaten.

E-mailmarketing Handboek downloaden

Je ontvangt het e-mailmarketing handboek na aanvraag direct in je inbox.