Wat is de ROAS?

ROAS is de afkorting van Return on Advertising Spend. Dit betekent het rendement van je uitgaven aan advertenties. De ROAS geeft dus aan hoeveel omzet er wordt gegenereerd voor elke bestede euro aan advertenties. De ROAS wordt gebruikt om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten.

Een hoge ROAS

Een hoge ROAS betekent dat advertenties succesvol zijn en goed zijn voor de omzet. De inkomsten uit de advertenties zijn dus hoger dan de kosten voor het adverteren. Een hoge ROAS is positief, omdat het aangeeft dat de advertenties een goede Return on Investment (ROI) zijn.

Een lage ROAS

Een lage ROAS geeft aan dat de advertenties minder effectief zijn en onvoldoende inkomsten genereren om de kosten te dekken. Dit komt bijvoorbeeld door slechte advertentiecampagnes, slechte opvolging en stappen tot conversie, een onjuiste doelgroep of boodschap.  

ROAS berekenen

De ROAS wordt berekend door de totale inkomsten advertenties hebben opgeleverd te delen door de totale advertentiekosten van die advertenties. De formule is als volgt:

ROAS = Totale inkomsten : Totale advertentiekosten

Rekenvoorbeeld
Kosten advertentiecampagne: € 1000,-
Opgeleverde totale omzet: € 5000,-
ROAS = € 5000,- : € 1000,- = 5.

Dit betekent dat elke euro die aan advertenties is uitgegeven, vijf euro aan omzet heeft opgeleverd.

Waarom is de ROAS belangrijk?

Kennis over je ROAS geeft je inzicht in de effectiviteit van je advertentiecampagnes. Bij een lage ROAS weet je dat je bij moet sturen, het advertentiebudget anders in moet zetten of een andere strategie moet proberen.

Wat is een goede ROAS?

Wat een goede ROAS is verschilt per branche, doelstellingen van het bedrijf etc. Een ROAS van 1 is het break-even punt, waar de omzet evenveel is als de gemaakte kosten. Alles daarboven is winst. Maar een ROAS zegt niet alles over een advertentiecampagne. Een advertentiecampagne kan immers ook succesvol zijn als deze bouwt aan een sterke klantrelatie of positieve naamsbekendheid.

Download de MailBlue
inhaakkalender

Je ontvangt de inhaakkalender na aanvraag direct in je inbox.