Wat is de ROI?

ROI is de afkorting van Return on Investment. De ROI geeft aan hoeveel rendement je investering oplevert in verhouding tot de kosten. Door de ROI te berekenen, weten bedrijven hoe efficiënt en winstgevend hun investeringen zijn.  

ROI berekenen

De ROI wordt berekend door de opbrengst van de investering te verminderen met de kosten. De uitkomst hiervan deel je vervolgens weer door de kosten. De formule voor ROI is als volgt:

ROI = (Opbrengst van de investering – Kosten van de investering) : Kosten van de investering

Rekenvoorbeeld
Opbrengst van de investering: € 3000,-
Kosten van de investering: € 1000,-

€ 3000,- – € 1000,- = € 2000,-
€ 2000,- : € 1000,- = 2
ROI = 2

De ROI in dit geval is 2. Dit betekent dat elke geïnvesteerde euro een opbrengst van twee euro heeft opgeleverd. Soms wordt de ROI ook weergegeven als percentage. De uitkomst wordt dan met 100 vermenigvuldigd. In dit rekenvoorbeeld zou de ROI dan dus 200% zijn.

Een positieve ROI betekent dat de investering winst oplevert. Een negatieve ROI betekent dat de investering verliesgevend is.

Het beïnvloeden van ROI

Je kunt de ROI beïnvloeden en zo je investeringen. We lichten graag een paar voorbeelden aan je toe. 

Doelgroepgerichte campagnes
Richt je advertenties op je specifieke doelgroep. Zo bereik je relevante consumenten die eerder tot conversie overgaan.

Tracking en analyse
Data, data, data! Volg je investeringen nauwkeurig. Blijf analyseren, meten en evalueren om te begrijpen waar verbeterpunten zitten zodat je ROI hoger wordt. 

Optimalisatie van conversie
Verbeter je conversiepercentages door knelpunten in het verkoopproces te identificeren en te verhelpen.  

Strategisch advertentiebudget
Gebruik je advertentiebudget voor kanalen en campagnes die de beste resultaten opleveren. 

Verlaag de inkoopkosten
Door je inkoopkosten of andere kostenposten te verlagen, verhoog je de winst die je maakt en daarmee ook je ROI.

SROI: Social Return on Investment

Naast de ROI kennen we tegenwoordig ook de SROI. SROI staat voor Social Return on Investment. Dit is een variant van de ROI die zich specifiek richt op het meten van de maatschappelijke impact van een investering. Denk hierbij aan sociale, milieuvriendelijke en economische waarde die voortkomt uit een investering.

SROI is ontstaan uit de behoefte om niet alleen financiële resultaten, maar ook bredere effecten te meten en te waarderen. Dit is bijvoorbeeld door de idealistische standpunten van een bedrijf, of omdat het goed is voor de marketing. 

Hoewel de basisformule van SROI vergelijkbaar is met die van ROI, zijn er verschillende methoden om de bredere maatschappelijke impact te meten. Het berekenen van de SROI is daarbij complex, omdat de berekening vereist dat niet-financiële aspecten worden gemeten. En dit is een subjectief en contextafhankelijk proces, afhankelijk van aspecten als branche en doelstellingen.

E-mailmarketing Handboek downloaden

Je ontvangt het e-mailmarketing handboek na aanvraag direct in je inbox.