Wat is de Wet vaste boekenprijs?

De Wet vaste boekenprijs bepaalt dat de prijzen van boeken in Nederland vastgesteld zijn door de uitgever en dat boekwinkels hier geen eigen prijs aan mogen hangen. Prijsstunten met boeken is dus verboden. De wet wordt elke vier jaar geëvalueerd door de Rijksoverheid. Het Commissariaat voor de Media controleert of verkopers zich hieraan houden. 

Waarom bestaat de Wet vaste boekenprijs?

De vaste boekenprijs is bedoeld om de diversiteit en kwaliteit van het boekenaanbod te bevorderen. Zo krijgen ook minder populaire/winstgevende boeken een kans, is de toegankelijkheid van boeken groter en wordt de positie van de boekhandels sterker. De wet geldt wel alleen voor Nederlandstalige boeken en niet voor e-books en print on demand. Hier is voor gekozen om innovatie van de boekenmarkt niet te beschadigen. 

Ramsj

In de boekwinkel zie je weleens de term ‘ramsj’ staan. Ramsj komt uit het Jiddisch en betekent ‘ongeregeld goed, rommel’. De term wordt gebruikt voor partijen boeken die tegen een zeer verlaagde prijs wordt verkocht. Dit zijn bijvoorbeeld restpartijen of overtollige voorraden.
Hoewel de verkoopprijs van nieuwe boeken vastligt voor boekhandels, gelden de regels van de vaste boekenprijs meestal niet voor ramsjboeken. 

Ramsjboeken en de vaste boekenprijs

Ramsjboeken worden beschouwd als boeken die buiten de reguliere verkoop vallen en daarom mogen verkopers ze tegen gereduceerde prijzen aanbieden. De boeken moeten wel als ramsj gemarkeerd worden, zodat consumenten weten dat het om ramsjboeken gaat. De uitgever bepaalt daarbij of een boek als ramsj verkocht mag worden. Soms bepalen uitgevers minimumverkoopprijzen voor ramsjboeken, maar over het algemeen hebben verkopers een zekere mate van vrijheid bij het bepalen van de prijzen van ramsjboeken, zolang ze zich houden aan de geldende wet- en regelgeving.

E-mailmarketing Handboek downloaden

Je ontvangt het e-mailmarketing handboek na aanvraag direct in je inbox.