Wat is het reptielenbrein?

Het reptielenbrein is een deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor instincten en emoties. Dit deel van het brein is het oudste en kleinste deel van de hersenen en heeft als doel ervoor te zorgen dat we als mens overleven. Het reptielenbrein neemt daarom onbewuste beslissingen voor ons en slaat niks op. We kunnen er dus ook geen invloed op uitoefenen. Als marketeer speel je hierop in door te proberen dit deel van het brein van de consument te beïnvloeden. Zo prikkel je het reptielenbrein en zorg je ervoor dat de consument beslissingen neemt die jij wilt.

Targeting van het reptielenbrein

Het reptielenbrein op de juiste manier targeten heeft invloed op besluitname van de consument. We delen graag een paar manieren om je consument te beïnvloeden.

Inspelen op emotie
Emoties zijn belangrijk in aankoopbeslissingen. Emoties zijn ratio vaak voor en zorgen dus dat er onbewust al een beslissing genomen is. Speel in op emotie door storytelling te gebruiken en met een krachtig verhaal emoties op te wekken. Gebruik daarbij sprekend beeld en heldere kleuren. Ben je actief op social media? Ook influencers kunnen positieve emoties bij hun volgers oproepen. Influencermarketing is daarom een goede strategie om in te spelen op emotie. 

Pijnpunten benoemen
Benoem altijd de pijnpunten van de consument. Welk probleem is er? Waarom zou je daar veel last van kunnen hebben? Welke behoefte kan dit oplossen? Gebruik altijd je en jou als aanspreekvorm om de consument direct aan te spreken en het reptielenbrein te triggeren.

Benadrukken van voordelen en resultaat
Het benadrukken van de voordelen van een product of dienst geeft niet alleen een positieve emotie, maar geeft ook een positief resultaat. Bijvoorbeeld: als je dit product gebruikt, krijg je deze voordelen die leiden tot dit fantastische resultaat! Het spreekt ook meteen het egoïstische deel van de consument aan. Hoe word jij hier beter van? 

Contrast gebruiken
Laat verschillen zien en creëer een contrast. Het reptielenbrein herkent duidelijk voor/na, veilig/onveilig, goed/slecht omdat dit inspeelt op overlevingskansen. Dit kan bijvoorbeeld door voor/na foto’s te gebruiken, maar ook kleurencontrast werkt onbewust op het brein. 

Een verhaal met begin en einde
Het reptielenbrein heeft een verhaal met een begin en einde nodig. Een verhaal met een duidelijk begin en eind speelt in op het seriële-positie-effect. Het seriële-positie-effect is een effect op het geheugen waarbij het onthouden van informatie afhankelijk is van de positie van de informatie. Een reptielenbrein onthoudt het eerste (primacy effect) en het laatste (recency effect) het beste. De belangrijkste boodschappen in je content moeten dus voor- of achteraan staan, omdat het middelste deel er minder toe doet.

Autoriteit uitstralen
Het uitstralen van autoriteit wekt vertrouwen op en dat geeft het reptielenbrein een veilig gevoel.

E-mailmarketing Handboek downloaden

Je ontvangt het e-mailmarketing handboek na aanvraag direct in je inbox.