Wat is de Wet Bescherming Persoonsgegevens?

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bestond van september 2001 tot mei 2018 en had als doel de privacy van mensen te beschermen door regels en richtlijnen vast te stellen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Waarom is de Wet Bescherming Persoonsgegevens ontstaan?

De Wet Bescherming Persoonsgegevens trad in september 2001 in werking als vervanging van de Wet Persoonsregistratie. De wet ontstond omdat wij als burgers constant onze persoonlijke informatie verstrekken. Dat doen we door ons adres op te geven bij online aankopen, maar ook door mee te doen aan spaaracties, het afsluiten van een telefoonabonnement of het invullen van enquêtes. 

De WBP zorgde er niet alleen voor dat deze data beschermd werd opgeslagen, maar ook dat burgers de informatie mochten inzien en aanpassen en aan konden vragen dat de data nergens voor werd gebruikt.

Bestaat de Wet Bescherming Persoonsgegevens nog?

Door de snelle groei van online aankopen doen en gegevens delen, was ook de WBP in 2016 al verouderd. De wet werd overgenomen door de Europese wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt regels en voorschriften vast met betrekking tot gegevensbescherming en privacy voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is strenger en uitgebreider, geeft de burger meer controle en de organisaties die data gebruiken een grotere verantwoordingsplicht.

Na invoering van de AVG in 2016 hadden bedrijven tot 1 september 2018 om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Per die datum is de Wet Bescherming Persoonsgegevens komen te vervallen. De wet bestaat dus niet meer.

E-mailmarketing Handboek downloaden

Je ontvangt het e-mailmarketing handboek na aanvraag direct in je inbox.