MailBlue 💙 Privacy

Bij MailBlue vinden wij de privacy en de beveiliging van de gegevens van onze klanten heel belangrijk. Om die reden laten wij jaarlijks een controle uitvoeren door het bedrijf Privacy Verified (dochteronderneming ICT Recht). Tijdens deze controle controleert Privacy Verified MailBlue op de volgende punten:

  • Website & cookiegebruik
  • Interne documenten, zoals Privacy Policy, verwerkersovereenkomst en meer
  • Beoordeling of aangeboden dienst / applicatie voldoet aan de AVG
  • Beoordeling interne processen over privacy
  • Certificering in de keten

Alleen wanneer alle bovenstaande punten voldoen aan de eisen van Privacy Verified reiken ze het Privacy Verified certificaat uit. Dit certificaat is 1 jaar geldig vanwege de grote ontwikkelingen die plaats vinden in de wet en regelgeving.

Meer informatie over MailBlue & Privacy

Heb je meer vragen over MailBlue en wat MailBlue doet om de privacy en gegevens van onze klanten te beschermen bekijk dan ook eens onze privacy policy en verwerkersovereenkomst.