Wet-en regelgeving SMS marketing

Versie: Maart 2022

In veel landen is er regelgeving omtrent Direct marketing via bijvoorbeeld SMS. In Nederland moeten wij ons houden aan de AVG en de Telecommunicatiewet. Hierin staat onder andere het ‘spamverbod’. Naast de Nederlandse wetgeving hierop dien je ook de richtlijnen van de Cellular Telecommunications Industry Association (CTIAte houden. Waaronder, maar niet beperkt tot CTIA Short Code Monitoring Handbook (Version 1.7 or later) en het CTIA Messaging Principles and Best Practices (2019 version or later). 

Naast de in onze algemene voorwaarden benoemde dienstverleningen die algeheel niet toestaan zijn op ons platform geldt voor SMS marketing dat de volgende diensten ook niet aangeboden mogen worden:

  • Kredietwaardigheidverbetering, incasso, schuldconsolidatie of schuldvermindering;
  • Sweepstakes;
  • Risico investeringsmogelijkheden; of
  • Wervings- of werkzoekende diensten van derden.


Providers zijn in sommige landen gemachtigd om bij overtreding van deze wetgeving, richtlijnen en verbod op dienstverleningen een boete op te leggen van maximaal $10.000 per gebeurtenis.