Een jaar lang gratis
e-mailmarketing met
MailBlue!

Een cadeautje van Inge Dekker. Vraag jouw voucher aan voor een jaar lang gratis* e-mailmarketing met MailBlue.

Inge Dekker image
MailBlue automatisering image

Meer betrokkenheid en sales, terwijl jij achterover leunt

Dankzij slimme automatiseringen stuur je persoonlijke nieuwsbrieven en opvolgmails, zonder handmatig gedoe. Eén keer instellen en je gehele klantreis is volledig geautomatiseerd. Dit bezorgt contacten een betere ervaring, terwijl het jou tijd scheelt. Een win-winsituatie!

Voorbeeldrecepten icon
Koppeling icon

Eindeloze voorbeeldrecepten

Koppel je favoriete tools

Keuze uit 850+ automatisering recepten

waar je direct mee aan de slag kunt.

Ruim 850 koppelingen mogelijk om de gehele klantreis uit handen te nemen.

Professionele e-mail campagnes in een handomdraai

Zonder kennis van coderen of vormgeven, maak je de mooiste (en effectiefste) e-mail campagnes. Met de handige drag-and-drop builder sleep je zo het gewenste contentblok in je e-mail. Een kind kan de was doen.

Templates icon
AI icon

E-mail templates

Maak (gretig) gebruik van AI

Keuze uit ruim 150 voorbeeld e-mails
waarmee je direct aan de slag kunt.

Gebruik de AI-functie en laat deze het werk voor je doen.

MailBlue campagne image
MailBlue CRM image

Verzamel, bewaar en gebruik alle klantgegevens in MailBlue CRM

De tijd van “Dit heb ik ergens opgeschreven” en “Ik dacht dat ik dit had onthouden” is voorbij. Met MailBlue CRM verzamel je alle waardevolle klantinformatie op één centrale plek. Combineer (geautomatiseerde) e-mailmarketing & sales en haal leads op het juiste moment binnen.

Plus icon
E-mail icon

Lead scoring

Synchroniseer je inbox

Hou geautomatiseerd en nauwkeurig
bij hoe warm een lead is.

Al het contact met je klanten overzichtelijk weergegeven in één systeem.

Jouw MailBlue voucher inwisselen?

Wat leuk om te horen dat je wilt starten met MailBlue. Om gebruik te maken van deze actie dien je een MailBlue tegoedcode in je bezit te hebben, deze is uitgedeeld door Inge Dekker.

Stap 1Via deze link kun je het gewenste abonnement bestellen. Met het tegoed dat je hebt ontvangen kun je enkel kiezen voor een jaarabonnement. De waarde van het tegoed dekt de kosten van een Lite 500 jaarabonnement. Mocht je meer contacten willen, dan wordt het tegoed met de kosten van het hogere abonnement verrekend.

Stap 2. Vul jouw UNIEKE code in je winkelwagen in.

Stap 3. Vul vervolgens jouw gegevens in en reken af. Als het eindbedrag 0 euro is, wordt je gevraagd om een machtiging af te geven. Je jaarabonnement vernieuwt na een jaar automatisch.

Heb je al een proefaccount? Je kunt inloggen via login.mailblue.nl en jouw account upgraden met de ontvangen voucher.

Artikel 1 Voorwaarden om mee te doen aan de tegoed actie van MailBlue

1.1. De tegoedkaart mag door iedereen gebruikt worden, echter bestaat hier een uitzondering op, indien je op dit moment of in het verleden al gebruik hebt gemaakt van een korting of lopende korting is de coupon niet te gebruiken. De tegoedkaart mag alleen gebruikt worden door nieuwe klanten.

1.2. Iedere tegoedkaart heeft een unieke code en kan slechts door een persoon gebruikt worden. Per persoon mag één tegoedkaart gebruikt worden. De code is enkel geldig op jaarabonnementen.

1.3. Bij het gebruik van de tegoedkaart ben je verplicht een machtiging af te geven via het SEPA incassoveld of met iDeal om je betaling alvast in te regelen voor de periode nadat je tegoed op de kaart volledig verbruikt is. Je kunt jouw MailBlue product per jaar opzeggen. Hierin is het toegestaan om het product op te zeggen voor je tegoed volledig verbruikt is.

Artikel 2 Periode

2.1. De geldigheid van de tegoedkaart is van 01-06-2022 tot 31-12-2023.

Artikel 3 De tegoedkaart

3.1. De tegoedkaart is niet persoonsgebonden en mag doorgegeven worden aan een derde persoon. De tegoedkaart is op geen enkele wijze inwisselbaar voor (contant) geld of andere producten. De beschikbaar gestelde tegoedkaart heeft een maximale waarde van €108,00 euro exclusief BTW.

3.2. De actie is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Ondanks dat is het mogelijk dat de actie, de daarin gepubliceerde aanbieding, of het product en diensten fouten, onjuistheden, gebreken of onvolledigheden bevatten. MailBlue B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht wat verband houdt met de deelname aan de actie, het gebruik van de websites, Facebookpagina of de (on)bereikbaarheid daarvan en het gebruik van de producten of diensten.

3.3. Deelname aan de actie is uitgesloten voor medewerkers van MailBlue B.V. en hun familie(leden).

3.4. Indien MailBlue B.V. het vermoeden heeft dat je registratie en/of deelname frauduleus, in strijd met deze actievoorwaarden of onrechtmatig is, is MailBlue B.V. gerechtigd je registratie te weigeren en je uit te sluiten van verder gebruik van de tegoedkaart.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1. De aansprakelijkheid van MailBlue B.V. wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de door jou geleden directe schade. De totale aansprakelijkheid van MailBlue B.V. bedraagt nooit meer dan de waarde van het tegoed, namelijk €108,00,-.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, de actie en de e-mails van MailBlue B.V., waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats en overige materialen en de merk- en handelsnaamrechten, berusten bij MailBlue B.V. of haar licentiegevers.

Artikel 6 Slotbepaling

6.1. Op deze actievoorwaarden zijn de algemene voorwaarden van MailBlue B.V. van toepassing en het Nederlands recht.

Algemene voorwaarden: https://mailblue.nl/algemene-voorwaarden.

6.2. MailBlue B.V. behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt https://mailblue.nl/phoenix-tegoed/.