Een jaar lang gratis
e-mailmarketing met MailBlue!

Een cadeautje van Peggy Leenders...

Alsjeblieft! Een cadeautje ;).
Vraag jouw voucher aan voor een jaar lang gratis* e-mailmarketing met MailBlue.

Verstuur effectieve nieuwsbrieven!

Stel jouw doelgroep op de hoogte van actualiteiten en aanbiedingen met effectieve nieuwsbrieven, die je gemakkelijk zelf kunt bouwen. De handige drag and drop builder van MailBlue helpt je om op een visuele manier jouw nieuwsbrief op te maken. Je hebt geen technische kennis nodig!

Marketing Automation

Handmatig e-mails versturen; dat is niet meer van deze tijd. Automatiseer je marketingactiviteiten met behulp van Marketing Automation. Zo verstuur je automatisch mailings zoals een welkomstcampagne, een verlaten winkelwagen mail of een download-mail.

Denk ook aan volledige marketingfunnels, zoals de opvolging na download van een e-book of het aanmelden voor een webinar.

Daarnaast kun je ook alle contactmomenten binnen je sales proces automatiseren. Converteer jouw contacten dus naar klanten zonder dat daar een handmatige handeling aan te pas komt.

Personaliseer en segmenteer

Verstuur de juiste mail op het juiste moment (relevantie). Met MailBlue segmenteer je gemakkelijk op bezochte pagina's, producten die zijn aangeschaft of bijvoorbeeld op eigen data zoals; locatie, geslacht & aangepaste velden die zijn meegegeven aan een klant.

Landingspagina's

Maak effectieve landingspagina's met MailBlue Pages (Plus-account) en laat jouw mailinglijst groeien. Landingspagina's bouw je eenvoudig met de drag and drop landingspagina builder. Perfect voor jouw advertentiestrategie; je hebt zelfs geen website nodig om gebruik te maken van de landingspagina's van MailBlue.

CRM

Combineer je e-mailmarketing met het MailBlue CRM-systeem. Op die manier zorg je ervoor dat jouw salesteam altijd op de hoogte is van de gekwalificeerde leads. Ook houd je jouw klantdata netjes georganiseerd.

Gebruik lead scoring om op basis van de kenmerken en het gedrag van je contacten te bepalen wie een interessante lead is en een persoonlijke opvolging vereist. Met andere woorden: volg altijd de meest warme contactpersonen op.

Jouw MailBlue voucher inwisselen?

Hoe maak ik mijn MailBlue account aan?

Wat leuk om te horen dat je wilt starten met MailBlue. Om gebruik te maken van deze actie dien je een MailBlue tegoedcode in je bezit te hebben, deze is uitgedeeld door Peggy Leenders.

Stap 1. Via deze link kun je het gewenste abonnement bestellen. Met het tegoed dat je hebt ontvangen kun je enkel kiezen voor een jaarabonnement. De waarde van het tegoed dekt de kosten van een Lite 500 jaarabonnement. Mocht je meer contacten willen, dan wordt het tegoed met de kosten van het hogere abonnement verrekend.

Stap 2. Vul jouw UNIEKE code in je winkelwagen in.

Stap 3. Vul vervolgens jouw gegevens in en reken af. Als het eindbedrag 0 euro is, wordt je gevraagd om een machtiging af te geven. Je jaarabonnement vernieuwt na een jaar automatisch.

Heb je al een proefaccount? Je kunt inloggen via login.mailblue.nl en jouw account upgraden met de ontvangen voucher.

Wat zijn de actievoorwaarden?

Artikel 1 Voorwaarden om mee te doen aan de tegoed actie van MailBlue

1.1. De tegoedkaart mag door iedereen gebruikt worden, echter bestaat hier een uitzondering op, indien je op dit moment of in het verleden al gebruik hebt gemaakt van een korting of lopende korting is de coupon niet te gebruiken. De tegoedkaart mag alleen gebruikt worden door nieuwe klanten.

1.2. Iedere tegoedkaart heeft een unieke code en kan slechts door een persoon gebruikt worden. Per persoon mag één tegoedkaart gebruikt worden. De code is enkel geldig op jaarabonnementen.

1.3. Bij het gebruik van de tegoedkaart ben je verplicht een machtiging af te geven via het SEPA incassoveld of met iDeal om je betaling alvast in te regelen voor de periode nadat je tegoed op de kaart volledig verbruikt is. Je kunt jouw MailBlue product per jaar opzeggen. Hierin is het toegestaan om het product op te zeggen voor je tegoed volledig verbruikt is.

Tot wanneer kan ik mijn tegoedkaart gebruiken?

Artikel 2 Periode

2.1. De geldigheid van de tegoedkaart is van 01-06-2022 tot 31-12-2023.

Ik wil meer weten over de tegoedkaart

Artikel 3 De tegoedkaart

3.1. De tegoedkaart is niet persoonsgebonden en mag doorgegeven worden aan een derde persoon. De tegoedkaart is op geen enkele wijze inwisselbaar voor (contant) geld of andere producten. De beschikbaar gestelde tegoedkaart heeft een maximale waarde van €108,00 euro exclusief BTW.

3.2. De actie is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Ondanks dat is het mogelijk dat de actie, de daarin gepubliceerde aanbieding, of het product en diensten fouten, onjuistheden, gebreken of onvolledigheden bevatten. MailBlue B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht wat verband houdt met de deelname aan de actie, het gebruik van de websites, Facebookpagina of de (on)bereikbaarheid daarvan en het gebruik van de producten of diensten.

3.3. Deelname aan de actie is uitgesloten voor medewerkers van MailBlue B.V. en hun familie(leden).

3.4. Indien MailBlue B.V. het vermoeden heeft dat je registratie en/of deelname frauduleus, in strijd met deze actievoorwaarden of onrechtmatig is, is MailBlue B.V. gerechtigd je registratie te weigeren en je uit te sluiten van verder gebruik van de tegoedkaart.

Aansprakelijkheid en bepalingen

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1. De aansprakelijkheid van MailBlue B.V. wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de door jou geleden directe schade. De totale aansprakelijkheid van MailBlue B.V. bedraagt nooit meer dan de waarde van het tegoed, namelijk €108,00,-.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, de actie en de e-mails van MailBlue B.V., waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats en overige materialen en de merk- en handelsnaamrechten, berusten bij MailBlue B.V. of haar licentiegevers.

Artikel 6 Slotbepaling

6.1. Op deze actievoorwaarden zijn de algemene voorwaarden van MailBlue B.V. van toepassing en het Nederlands recht.

Algemene voorwaarden: https://mailblue.nl/algemene-voorwaarden.

6.2. MailBlue B.V. behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt https://mailblue.nl/phoenix-tegoed/.

Martijn van Tongeren

IMU B.V.

Door MailBlue te gebruiken hebben we per direct onze openrates verhoogd, bereiken we een groter gedeelte van onze lijst en hebben we veel beter inzicht in de cijfers van onze business, waardoor we veel makkelijker kunnen opschalen.

Nicolien Oona Nijland

Green Goddess

Ik ben in 2018 overgestapt van MailChimp naar Mailblue en geen dag spijt gehad. Wat ik fijn vind is dat alles heel overzichtelijk en visueel is in dit systeem. In automatiseringen zie je precies waar een (potentiele) klant zit.
Goede Nederlandse (!) helpdesk, waarbij ik met al mijn vragen terecht kan.

Arnaud Melis

CreatorGalaxy.com

Met deze tool is e-mailmarketing gewoon duidelijk & efficiënt. De support staat de altijd voor je klaar om welke vraag dan ook op te lossen en je kan beroep doen op een uitgebreide kennisdatabank.


Een cadeautje van Peggy Leenders...

>