Wat is een Business Model Canvas?

Een Business Model Canvas (BMC) is een framework dat wordt gebruikt om het businessmodel van een bedrijf te visualiseren en te analyseren. Dit is een vorm van strategisch management voor startups of bestaande bedrijven om doelgericht in kaart te brengen waar een bedrijf staat, waar het heen wil en welke stappen daarvoor worden gezet. Het model beschrijft dus  hoe je als bedrijf waarde creëert, aan klanten levert en behoudt. Om deze strategie te maken, worden er standaard negen bouwstenen onderzocht.

Ontstaan van het Business Model Canvas

Het Business Model Canvas is ontwikkeld door Alexander Osterwalder en Yves Pigneur en werd geïntroduceerd in hun boek ‘Business Model Generation’ in 2010. Sindsdien heeft het Business Model Canvas wereldwijd veel bekendheid gekregen en is het populair voor start-ups en strategische planning. 

Waarom is het Business Model Canvas handig?

Het Business Model Canvas is boven alles een strategisch model. De techniek biedt een gestructureerd en visueel framework waarmee bedrijven hun bedrijfsmodel beter kunnen begrijpen, analyseren, bijsturen en naar anderen kunnen communiceren. Het model helpt bij het identificeren van bedreigingen, kansen en relaties tussen de bouwstenen van een bedrijf. Dat maakt het gemakkelijker om nieuwe ideeën voor groei te bedenken, te experimenteren en strategische plannen te maken. Het Business Model Canvas sluit daarnaast goed aan op werkmethodes als design thinking, agile werken en lean startup.

Wat zijn de negen bouwstenen van het Business Model Canvas?

Het Business Model Canvas kent negen bouwstenen. We lichten deze bouwstenen graag toe.

1 ) Waardepropositie

De basis van het Business Model Canvas is je waardepropositie. De waardepropositie wordt vaak gezien als de belangrijkste bouwsteen. De waardepropositie beschrijft welk product of dienst je als bedrijf aan een klant levert en waarmee je jezelf van de concurrentie onderscheidt. Waarom ben jij een betere partij en worden klanten er beter van als ze bij jou kopen?

Kortom, welke waarde lever jij aan klanten?

2 ) Klantsegmenten

Alles start natuurlijk met de klant. Wie is de doelgroep? Welk segment van de markt neemt de doelgroep in? Waar heeft de doelgroep behoefte aan?

3 ) Kanalen

Je bereikt klanten via allerlei kanalen tijdens hun customer journey: van Google Ads tot social media tot organische traffic naar je website. Via welke kanalen ga jij je klanten bereiken? Welke touchpoints hebben ze tijdens de customer journey? Wanneer gebruik je welk kanaal voor retargeting of een retentiecampagne? Al deze punten worden in de bouwsteen kanalen uitgezocht.

4 ) Klantrelaties

De klantrelatie die je als bedrijf aangaat met de klantsegmenten. Hoe nurture/behoud je bestaande klanten? Hoe haal je hen over een cross-sell of upsell aan te schaffen? Hoe bereik je ze en hoe vaak doe je dat om de klantrelatie prettig en winstgevend te houden?

5 ) Inkomstenstromen

De inkomstenstromen zijn het resultaat van de waardepropositie en klantsegmenten. Welke bronnen van inkomsten zijn er? Hoeveel inkomsten ontvang je per klantsegment? Hoeveel zijn klanten bereid te betalen? Elke inkomstenstroom kan vast of dynamisch zijn, afhankelijk van zaken als de markt en verdienmodellen. Ook deze punten worden in deze bouwsteen onderzocht.

6 ) Key resources / mensen en middelen

De key resources, of mensen en middelen, onderzoeken wat je als bedrijf precies nodig hebt om waarde te creëren. De key resources omvatten vrij veel zaken en worden daarom onderverdeeld in vier categorieën:

  • Fysieke assets, zoals bedrijfspanden.
  • Intellectuele assets, zoals auteursrecht en patenten.
  • Financiële assets, zoals aandelen. 
  • Human Resources, zoals personeel.

Het draait hier om vragen als: wat is er nodig om je bedrijf winstgevend te houden? Zijn dit bijvoorbeeld externe partijen of interne medewerkers? En hoeveel personeel is er dan nodig? Is er bepaalde software nodig om een bedrijf te laten werken? Moeten er aandeelhouders zijn om de boel financieel draaiende te houden?

7 ) Kernactiviteiten

De kernactiviteiten zijn de activiteiten die een bedrijf uitvoert om de waardepropositie uit te voeren en ervoor te zorgen dat het bedrijf inkomsten genereert. Denk hierbij aan productie (tastbare producten), maar ook diensten waarmee je problemen van klanten oplost.

8 ) Strategische partners

Bijna elk bedrijf heeft partners nodig. Dit zijn bijvoorbeeld partners voor het inkopen van verpakkingsmateriaal voor een product, maar ook strategische partners om de markt te beïnvloeden.

In deze bouwsteen worden alle mogelijke partners in kaart gebracht.

9 ) Kostenstructuur

Elk bedrijf maakt kosten. Van investering tot loonbetaling: de bouwsteen kostenstructuur bevat alle vaste en variabele kosten van een bedrijf. 

Business Model Template

Het wordt aangeraden om het speciale Business Model Template te gebruiken om de bouwstenen in te vullen. Deze heeft een speciale opbouw die samenwerkt met de hersenhelften. Het template vul je in met medewerkers en eventuele partners om zo tot een breed spectrum aan ideeën te komen. Het extra voordeel van een Business Model Canvas is dat je deze vrij eenvoudig invult, waardoor je snel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en de inhoud van de bouwstenen kunt aanpassen.

Download de MailBlue
inhaakkalender

Je ontvangt de inhaakkalender na aanvraag direct in je inbox.