Blogs

Free plus Shipping Marketingfunnels

Free plus Shipping Marketingfunnels Het ‘geheim’ van een effectieve marketingcampagne is om een patroon te doorbreken. Een écht uniek aanbod te doen. Een ‘free + shipping’ marketingfunnel is zo’n campagne

Engagementfunnel

Een schone mailinglijst… Je ziet het op iedere mailinglijst. Naarmate een mailinglijst ouder wordt, daalt de open ratio. De oorzaak: de ontvanger heeft zijn interesse verloren, heeft jouw mails naar

Wat betekent SaaS?

SaaS staat voor Software-as-a-Service. De term staat ook bekend als Software-on-Demand. SaaS is een model voor softwaregebruik waar software online wordt aangeboden. Dat betekent dat de software niet aangeschaft en

Wat is de klantenpiramide?

De klantenpiramide is een marketingmethode die je helpt om klanten te segmenteren. Door een analyse van je klantenbestand breng je in kaart welke klanten de grootste omzet opleveren. Dit marketingmodel

Wat is de sales forecast?

Een sales forecast is de voorspelling van de sales, omzet en winst voor een aankomende periode. Deze prognose is gebaseerd op berekeningen op basis van in het verleden behaalde resultaten,

Wat is een RSS-feed?

De afkorting RSS-feed kent meerdere namen, maar staat in principe voor Really Simple Syndication, Rich Site Summary of RDF Site Summary. RSS is een gestandaardiseerd formaat voor het publiceren van

Wat is de Net Promotor Score?

De Net Promotor Score, ook wel bekend onder de afkorting NPS, is een methode om klanttevredenheid en klantloyaliteit te meten. De NPS is in 2003 ontwikkeld en wordt inmiddels door

Wat is direct mail?

Direct mail is van oudsher een vorm van offline, directe marketing waarbij een marketingcampagne via de post wordt uitgevoerd. Prospects, leads en klanten krijgen bijvoorbeeld brieven of promotiemateriaal zoals brochures