Storytelling | Definitie en Uitleg

Deze verhalen hoeven niet waargebeurd te zijn, maar worden verteld om een sterke boodschap over te brengen, ofwel om een boodschap meer kracht te geven. Een heel bekende vorm van storytelling, ook de meest gebruikte vorm, is corporate storytelling.

Corporate storytelling

Corporate storytelling is de meest gebruikte vorm van storytelling. Hierbij worden er verhalen verteld uit de praktijk. Zo kan het zijn dat er succesverhalen worden verteld om aan te geven hoe goed een product of een dienst is, maar ook praktijkervaringen kunnen bij de verhalen als uitgangspunt dienen. Het komt ook voor dat de verhalen worden verteld in de vorm van en metafoor voor de kernboodschap in het verhaal.

Het juiste verhaal

Storytelling wordt gebruikt om bijvoorbeeld lastige en complexe werkelijkheden gemakkelijk uit te leggen en helder te maken door het te verwerken in een verhaal. Er moet dan ook veel aandacht worden besteed aan het verhaal, zodat deze de aandacht goed vasthoudt. Alleen op die wijze is het mogelijk om de kernboodschap ook daadwerkelijk over te brengen met het verhaal.

De luisteraars moeten aan het einde van het verhaal het gevoel hebben dat ze het verhaal, en vooral ook de boodschap, volledig begrijpen. Door de belangrijkste zaken in een verhaal te verpakken is de luisteraar dan ook beter in staat om de informatie te begrijpen, te accepteren en te verwerken.

Wanneer wordt het toegepast?

Storytelling kan in de meest uiteenlopende situaties worden toegepast. Zo kan er in interne en externe vergaderingen gebruik worden gemaakt van storytelling, maar ook tijdens het geven van presentaties aan een groter publiek wordt er vaan gebruik gemaakt van storytelling. De spreker maakt er een mooi afgerond verhaal van om het publiek te boeien en tegelijkertijd een belangrijke boodschap over te brengen. Ook in de verkoop wordt storytelling toegepast, bijvoorbeeld om iemand aan de hand van een verhaal te overtuigen om een bepaald product te kopen.

E-mailmarketing Handboek downloaden

Je ontvangt het e-mailmarketing handboek na aanvraag direct in je inbox.