Ansoff model | Definitie en Uitleg

Het Ansoff model staat bekend onder eindeloos veel termen, waaronder bijvoorbeeld de product-marketingmix van Ansoff, de Ansoff groeimatrix en de Ansoff theorie. Uiteindelijk draait het allemaal om hetzelfde, dat wij hier het Ansoff model noemen. Dit is een model dat kan worden ingezet bij het formuleren van bepaalde groeistrategieën.

Twee strategieën

Er staan twee strategieën centraal, namelijk de concurrentie / markt strategie en de product / portfolio strategie. Wanneer deze aan elkaar worden gerelateerd, dan kan er gemakkelijker een logische strategie worden ontwikkeld. Hierdoor worden voornamelijk ook de kansen duidelijk en kan er op basis van deze kansen worden gewerkt aan een groeimodel. Juist hierom maakt het Ansoff model ook vaak onderdeel uit van een marketingplan.

Het Ansoff model ziet er als volgt uit:

Ansoff model

We zien dat er vier verschillende groeirichtingen kunnen worden onderscheiden in het Ansoff model, namelijk marktpenetratie, marktontwikkeling, productontwikkeling en diversificatie.

Marktpenetratie groeistrategie

In de meeste gevallen draait het hier om het vergroten van het marktaandeel dat al bestaat. We hebben het dat over het verkopen van producten die al in het assortiment zitten op eveneens al bestaande markten. Dit kan op twee verschillende manieren. Op de eerste plaats kan ervoor worden gezorgd dat de bestaande klanten meer van dezelfde producten kopen. Op de tweede plaats kan ervoor worden gezorgd dat er klanten bij een concurrent worden weggekaapt. Het gaat hier dus om het realiseren van groei door het marktaandeel te verhogen.

Marktontwikkeling groeistrategie

Hierbij draait het om het verkopen van bestaande producten op geheel nieuwe markten. Dit kost vaak een behoorlijke investering, omdat er gewerkt zal moeten worden aan het bereiken van een nieuwe markt met een bestaand product. Aan de andere kant kan het ook veel geld in kas brengen, omdat er geen wijzigingen hoeven te worden doorgevoerd aan het product dat op een nieuwe markt zal worden gepresenteerd. Zo ontstaat er dus groei door hetzelfde (bestaande) product nieuw te introduceren op een andere markt.

Productontwikkeling groeistrategie

Hierbij draait het om het realiseren van groei door nieuwe producten te verkopen aan bestaande klanten. Dit kan op twee verschillende manieren. Op de eerste plaats kan er worden gekozen voor cross selling, waarbij er een kleine aanpassing wordt gemaakt aan het product en het product vervolgens als extra product wordt aangeboden aan de bestaande klanten.

Op de tweede plaats is het ook mogelijk om een nieuw product aan bestaande klanten te presenteren als vervangend product, waarbij het eerdere product dus komt te vervallen. Met deze manier kan er vaak beter op de behoeften van de bestaande klanten worden ingespeeld. Dit gebeurt vaak om ook de veranderingen in het assortiment van concurrenten bij te kunnen houden. Het gaat dus om groei door de bestaande klanten te stimuleren om een nieuw product te kopen.

Diversificatie groeistrategie

Hierbij is alles nieuw. Een nieuwe markt en een nieuw product. Het gaat hier om een groeistrategie die veel investering vereist, op meerdere vlakken. Er moeten risico’s worden genomen en het is dan ook dé strategie van de vier mogelijkheden die het vaakst mislukt. Het is dan ook niet eenvoudig om een compleet nieuw product succesvol te laten worden op een compleet nieuwe markt. Echter, als het lukt, dan is het vaak ook wel direct erg succesvol en winstgevend, waardoor er een grote groei kan plaatsvinden.

Gebruik van het Ansoff model

Als we kijken naar het gebruik van het Ansoff model in de praktijk, dan kan worden vastgesteld dat slechts 1 op de 10 bedrijven kiest voor marktontwikkeling of diversificatie. De overige ondernemingen gaan voor de veiligere opties; productontwikkeling of marktpenetratie. Het Ansoff model kan uitstekend worden toegepast bij het bepalen van een goede groeistrategie voor bedrijven.

E-mailmarketing Handboek downloaden

Je ontvangt het e-mailmarketing handboek na aanvraag direct in je inbox.