Wat is een DESTEP-analyse?

Een DESTEP-analyse maakt deel uit van het marketingplan, de situatieanalyse en de externe analyse. De DESTEP analyse kan worden ingezet om vast te stellen in wat voor omgeving een onderneming zich bevindt. DESTEP wordt gevormd door de factoren die onderdeel uitmaken van de analyse, namelijk Demografische, Economische, Sociaal-Culturele, Technologische, Ecologische en Politiek-Juridische factoren.

De omgeving analyseren

Het is voor een bedrijf belangrijk om te weten waar de onderneming staat. Wanneer duidelijk is hoe de omgeving in elkaar steekt, dan hier gebruik van worden gemaakt. DE DESTEP-analyse maakt de externe omgeving helder, zodat de bedreigingen en kansen die in de omgeving bestaan effectief kunnen worden gebruikt. Dit zorgt er weer voor dat de strategie van de onderneming goed kan worden afgestemd op de omgeving, waardoor er grotere successen kunnen worden behaald.

De analysefactoren

De DESTEP-analyse analyseert omgevingsfactoren waarop de onderneming zelf geen invloed kan uitoefenen, maar waar de onderneming wel gebruik van kan maken in het behalen van successen. Zo kan een bedrijf ervoor kiezen om het strategisch beleid van de onderneming op de omgeving af te stemmen. De analysefactoren, ook wel de macro-omgevingsfactoren, brengen de volgende zaken in kaart:

  • Demografische factoren: Bevolkingskenmerken.
  • Economische factoren: Kenmerken van de economie.
  • Sociaal-Culturele factoren: Kenmerken van de leefgewoonten en de cultuur.
  • Technologische factoren: Ontwikkelingskenmerken.
  • Ecologische factoren: Kenmerken van de fysieke omgeving.
  • Politiek-Juridische factoren: Kenmerken van de beslissingen van de overheid.

Hoe wordt de DESTEP-analyse uitgevoerd?

Iedere factor moet in kaart worden gebracht. Hierbij is het belangrijk om eerst te kijken naar de huidige kenmerken van de betreffende factoren. Er moet worden beantwoord hoe dit nu in elkaar steekt, zodat er vervolgens een toekomstvoorspelling kan worden gemaakt van hoe deze kenmerken zich in de toekomst zullen gaan ontwikkelen.

Op basis hiervan kunnen er later strategische opties worden ontwikkeld. Op basis hiervan kan antwoord worden gegeven op de vraagstukken over van een onderneming kan doen om effectief in te spelen op de directe omgeving van de onderneming.

Belangrijk is dat er bij de DESTEP-analyse uitsluitend wordt gekeken naar de relevante factoren, zodat het overzicht behouden blijft. Vervolgens kunnen de belangrijkste kenmerken worden opgesomd om hier een SWOT-analyse op uit te voeren en uiteindelijk een strategie te ontwikkelen.

Download de MailBlue
inhaakkalender

Je ontvangt de inhaakkalender na aanvraag direct in je inbox.