Heading tag | Definitie en Uitleg

Heading tags, zoals de H1, de H2 en de H3, zijn onmisbaar in content. Deze heading tags zorgen ervoor dat content wordt weergegeven op de website als een (sub)kop.

De tekst opsplitsen

Heading tags zorgen ervoor dat een tekst gemakkelijk op te splitsen is in delen, ofwel alinea’s. Teksten hebben op de eerste plaats een kop nodig, ofwel een titel. Hiervoor wordt de H1 gebruikt. Vervolgens zijn er tussenkoppen, of ook wel de titels van de aangemaakte alinea’s. Deze worden aangeduid met de H2. Wanneer er vervolgens onder een H2 weer een onderverdeling wordt gemaakt, dan kan hiervoor de H3 worden gebruikt. Deze is weer iets kleiner als de H2, maar geeft wel duidelijk een apart stukje tekst aan.

Voorbeeld van het gebruik

Stel dat je een tekst wilt gaan schrijven over het schrijven van een boek. Dan neem je hiervoor een goede en relevante titel, en deze plaats je met een H1 heading tag. Vervolgens typ je het intro en dan kom je aan bij de tweede alinea. Wellicht wil je dat deze alinea gaat over de mogelijke genres van een boek. Je geeft dit aan in de subtitel en deze plaats je met een H2 heading tag. Onder deze alinea wil je een korte uitleg aan ieder genre geven. Je plaatst dan duidelijk de genres, gevolgd door een kort stukje tekst. De genres moeten ook weer goed van elkaar te onderscheiden zijn, en moeten ook te herkennen zijn als genre. Deze plaats je dus met een H3 tag. Een volgende alinea kan je weer met een H2 heading tag plaatsen. Zo ontstaat er een mooie overzichtelijke tekst.

Meer heading tags

Het gaat allemaal om het realiseren van een heldere structuur in een tekst. Mensen lezen altijd eerst titels, koppen en subkoppen. Deze moeten dus duidelijk aangegeven worden in een tekst, zodat mensen kunnen screenen naar wat zij wel en niet willen lezen. Hiervoor gebruik je dus de heading tags. In bijzonder lange teksten kunnen tags worden gebruikt van H1 en H2 tot H5 en als laatst H6. We hebben het dan wel over onderverdelingen die opnieuw worden onderverdeeld, enzovoorts. Dit komt zelden voor, want het maakt een tekst ingewikkeld. In de praktijk worden eigenlijk alleen H1, H2 en H3 gebruikt.

E-mailmarketing Handboek downloaden

Je ontvangt het e-mailmarketing handboek na aanvraag direct in je inbox.