Klantenpiramide | Definitie en Uitleg

De klantenpiramide kan worden gebruikt voor het segmenteren van klanten. De klantenpiramide is op de 20/80-regel gebaseerd, ook wel het Pareto-effect genoemd. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er 80% van de omzet wordt gegenereerd door 20% van de klanten. De piramide is opgedeeld in drie delen.

In het bovenste deel staan de zogenaamde A-klanten, gevolgd door de B-klanten in het middendeel. De bodem van de klantenpiramide wordt gereserveerd voor de C-klanten. De klanten worden in de klantenpiramide gesegmenteerd naar de omzet

De klantenpiramide van Curry

De klantenpiramide wordt ook wel de klantenpiramide van Curry genoemd. Op de eerste plaats wordt deze toegepast om de klanten te kunnen segmenteren op eenvoudige wijze, maar daarnaast wordt deze ook toegepast om het geheel gemakkelijk te kunnen analyseren. Vervolgens kan op basis hiervan een ondernemingsstrategie worden opgesteld.

Niet altijd effectief

Er bestaat kritiek op de klantenpiramide. Zo is de klantenpiramide op de omzet van een onderneming gebaseerd, terwijl de winstgevendheid in feite een belangrijkere factor is. Het zou heel eenvoudig zijn om dit te wijzigen binnen hetzelfde principe. Daarnaast is het ook zo dat de klantenpiramide in de praktijk vaak verkeerd wordt toegepast. In de meeste gevallen is het namelijk zo dat de focus in de praktijk wordt gelegd op de A-klanten, ofwel de 20%, terwijl de aandacht eigenlijk uit zou moeten gaan naar de overige 80%.

Hiervan moet worden onderzocht wie deze B- en C-klanten zijn en welke stappen er genomen zouden kunnen worden om deze tot A-klanten te maken. Als laatste kritiekpunt wordt er vaak genoemd dat het Pareto-effect verzonnen zou zijn en dus helemaal niet zou bestaan

De klantenpiramide in de praktijk

De klantenpiramide wordt wel door ondernemingen gebruikt binnen de strategie. Toch kiezen de meeste bedrijven ervoor om het marketingbudget te investeren in nieuwe klanten, terwijl de klantenpiramide aangeeft dat dit budget juist voor het grootste deel zou moeten worden geïnvesteerd in bestaande klanten.

De klantenpiramide kan worden ingezet om de A-klanten te identificeren en te behouden, maar deze kan ook worden ingezet om de B- en C-klanten te identificeren en de grootsten eruit te halen, zodat deze tot A-klanten kunnen worden gemaakt

E-mailmarketing Handboek downloaden

Je ontvangt het e-mailmarketing handboek na aanvraag direct in je inbox.